• Bác sĩ Bệnh viện Nhiệt Đới Đại học Y Dược - Bác sĩ Bình Bằng Chứng Nhận đạt Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS Bằng Chứng Nhận đạt Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS Bác sĩ Bệnh viện Nhiệt Đới Bác sĩ Bệnh viện Nhiệt Đới Bằng Chứng Nhận đạt Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS Bằng Chứng Nhận đạt Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS Bằng Chứng Nhận đạt Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS Bằng Chứng Nhận đạt Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS Bằng Chứng Nhận đạt Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS CDC - BQL Tiểu Dự Án Tỉnh Long An - Tiếp Cận Cộng Đồng - Dự Phòng Và Chăm Sóc HIV/AIDS Bằng Chứng Nhận đạt Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS Bằng Khen 2002 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Bác sĩ bệnh viện Nhiệt Đới Bác sĩ bệnh viện Nhiệt Đới Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Bác sĩ bệnh viện Nhiệt Đới Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Bác sĩ bệnh viện Nhiệt Đới Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Bác sĩ bệnh viện Nhiệt Đới Bác sĩ bệnh viện Nhiệt Đới Bác sĩ bệnh viện Nhiệt Đới Tập huấn, chăm sóc điều trị HIV/AIDS 2016 - Bác sĩ Bình - PGS.TS.BS Cao Ngọc Nga Tập huấn, chăm sóc điều trị HIV/AIDS 2016 - Bác sĩ Bình Tập huấn chăm sóc và điều trị HIV/AIDS - Bác sĩ Bình chuẩn bị quà - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình chuẩn bị quà - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2002 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bác sĩ Bệnh viện Nhiệt Đới Bác sĩ Bệnh viện Nhiệt Đới Đại học Y Dược - Bác sĩ Bình Bằng Chứng Nhận đạt Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS CDC - BQL Tiểu Dự Án Tỉnh Long An - Tiếp Cận Cộng Đồng - Dự Phòng Và Chăm Sóc HIV/AIDS Bằng Chứng Nhận đạt Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS Bằng Khen 2002 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bác sĩ Bệnh viện Nhiệt Đới Bác sĩ Bệnh viện Nhiệt Đới Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Bệnh viện Nhiệt Đới hoat dong tu thiện - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Lễ tốt nghiệp ck - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình bình phước - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Lễ tốt nghiệp ck - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Lễ tốt nghiệp ck - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Lễ tốt nghiệp ck - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Lễ tốt nghiệp ck - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Lễ tốt nghiệp ck - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Lễ tốt nghiệp ck - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Lễ tốt nghiệp ck - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Lễ tốt nghiệp ck - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình
    CẬP NHẬT DANH SÁCH ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN BÁC SĨ BÌNH: Một bạn gọi Hotline giấu tên ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 14/02/2017. Thành viên XXX1137 ủng hộ 300.000 đồng vào ngày 15/02/2017. Thành viên huyền vũ ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 03/3/2017. Bạn VO THANH QUAN ủng hộ 100.000 đồng vào ngày 15/3/2017. Bạn VO THANH QUAN ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 16/3/2017. Thành viên giaphucthinh ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 19/3/2017. Smod Duy Anh & Ngọc Bích ủng hộ 1.000.000 đồng tiệc sinh nhật diễn đàn 29/3/2017. Quản trị viên Quốc Nam (TP.HCM): ủng hộ 1.000.000 đồng tiệc sinh nhật diễn đàn 29/3/2017. Thành viên songtinhcam (TP.HCM): ủng hộ 1.000.000 đồng tiệc sinh nhật diễn đàn 29/3/2017. Quản trị viên: ĐDTr. Phong: ủng hộ 500.000 đồng tiệc sinh nhật diễn đàn 29/3/2017. Quản trị viên Quốc Hải: ủng hộ: 5.000.000 đồng tiệc sinh nhật diễn đàn 29/3/2017. Quản trị viên NamThanh: ủng hộ 500.000 đồng tiệc sinh nhật diễn đàn 29/3/2017. Thành viên Coicoi ủng hộ thẻ cào 100k phí đổi 20% còn 80k vào ngày 27/3/2017. Thành viên huyen vu: ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 11/4/2017. Bạn VO THANH QUAN ủng hộ 100.000 đồng vào ngày 12/4/2017. Bạn Đô Mạnh ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 17/4/2017. Thành viên cris ủng hộ thẻ cào 100k phí đổi 20% còn 80k vào ngày 25/4/2017. Thành viên suc_song ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 26/04/2017. Bạn Đô Mạnh ủng hộ 300.000 đồng vào ngày 15/5/2017. Quản trị viên Vũ Bảo ủng hộ 300.000 đồng vào ngày 20/5/2017. Bạn DINH VIET DUNG ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 22/5/2017. Thành viên chuharake ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 29/5/2017. Quản trị viên Trần Đức ủng hộ 3.000.000 đồng vào ngày 30/5/2017 để mua quà tặng các trẻ em bị nhiễm hoặc ảnh hưởng do HIV, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2017 tại 1 ấp thuộc tỉnh Long An. Thành viên huyen vu ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 04/6/2017. Bạn CHU VAN QUAN ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 05/6/2017. Quản trị viên Tiểu Phàm ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 08/6/2017. Thành viên Motdoibinhyen ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 22/6/2017. Thành viên Tim ủng hộ thẻ cào 200k phí đổi 20% còn 160k vào ngày 22/6/2017. Bạn Hoàng tư vấn qua Hotline ủng hộ thẻ cào 300k phí đổi 20% còn 240k vào ngày 23/6/2017. Bạn Dũng tư vấn miễn phí qua Hotline ủng hộ 400.000 đồng vào ngày 27/6/2017. Thành viên duong8909 ủng hộ 300.000 đồng vào ngày 29/6/2017. Thành viên Timanhsang ủng hộ thẻ cào 300k phí đổi 20% còn 240k vào ngày 05/7/2017. Bạn DO HUNG VUONG ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 10/7/2017. Bạn DO HUNG VUONG ủng hộ 300.000 đồng vào ngày 11/7/2017. Một bạn tư vấn Hotline 0911009900 (xin giấu tên) ủng hộ 11.000.000 đồng vào ngày 15/7/2017. Thành viên huyen vu ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 17/7/2017. Một bạn đang điều trị tại phòng khám Bác sĩ Bình ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 20/7/2017. Bạn Đô Mạnh tư vấn Hotline 0911009900 ủng hộ 100.000 đồng vào ngày 21/7/2017. Thành viên okmoda ủng hộ thẻ cào 200k phí đổi 20% còn 160k vào ngày 22/7/2017. Thành viên Sonyn ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 27/7/2017. Một bạn tư vấn qua điện thoại làm việc tại Vũng Tàu ủng hộ 3.000.000 đồng vào ngày 03/8/2017. Thành viên huyen vu ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 03/8/2017. Thành viên HoaBinh12345 ủng hộ 300.000 đồng vào ngày 14/8/2017. Thành viên hoangkan ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 16/8/2017. Thành viên Thanh long ủng hộ 150.000 đồng vào ngày 21/8/2017. Quản trị viên Nam Hoàng ủng hộ 2.000.000 đồng vào ngày 21/8/2017. Thành viên huyen vu ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 01/9/2017. Bạn VO THANH QUAN ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 06/9/2017. Hai bác người Miền Bắc gọi tư vấn điện thoại với Bác sĩ Bình ủng hộ 2.000.000 đồng vào ngày 14/9/2017. Một bạn tư vấn qua Hotline 0911009900 (giấu tên) ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 18/9/2017. Một bạn tư vấn qua Hotline 0911009900 đang làm việc bên nước Nhật (giấu tên) ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 20/9/2017. Thành viên tieutu1 ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 24/9/2017. Một bạn đang điều trị tại phòng khám Bác sĩ Bình ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 30/9/2017. Một bạn tư vấn qua Hotline 0911009900 (giấu tên) ủng hộ 300.000 đồng vào ngày 03/10/2017. Bạn Đô Mạnh tư vấn Hotline 0911009900 ủng hộ 100.000 đồng vào ngày 05/10/2017. Một thành viên (không nêu tên) ủng hộ 2.000.000 đồng vào ngày 05/10/2017. Thành viên Nguyencau ủng hộ thẻ cào 200k phí đổi 20% còn 160k vào ngày 19/10/2017. Một bạn giấu tên (có ký hiệu 6979) ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 23/10/2017. Thành viên Vocunghoangmang ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 31/10/2017. Mẹ của một bạn đang điều trị tại phòng khám Bác sĩ Bình ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 02/11/2017. Mẹ của một bạn đang điều trị tại phòng khám Bác sĩ Bình tài trợ 1.000.000 đồng vào ngày 02/11/2017 để giúp 1 bệnh nhân là sinh viên nghèo điều trị ARV hàng tháng. Bạn Đô Mạnh tư vấn Hotline 0911009900 ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 07/11/2017. Một bạn đến xét nghiệm tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5, ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 20/11/2017. Quản trị viên khoinguyen ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 28/11/2017. Bạn Nguyen Tan Hong Hai, ở Bến Tre, ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 01/12/2017. Thành viên Vocunghoangmang ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 03/12/2017. Bạn NGO ANH TUAN ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 04/12/2017. Bạn Đô Mạnh đến xét nghiệm tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5, ủng hộ 150.000 đồng vào ngày 05/12/2017. Quản trị viên Chánh Nghĩa ủng hộ 500.000 đồng tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương vào ngày 06/12/2017. Thành viên cố lên ^^ ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 10/12/2017. Một bạn giấu tên tư vấn với bác sĩ ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 13/12/2017. Thành viên Cungemvuotqua ủng hộ thẻ cào 100k phí đổi 20% còn 80k vào ngày 14/12/2017. Một bạn đến xét nghiệm tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5, ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 18/12/2017. Bạn Nguyên, quận 10, TP.HCM đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5, ủng hộ trực tiếp 1.000.000 đồng giúp một bạn làm công nhân có HIV dương tính xét nghiệm tổng quát trước khi điều trị ARV vào ngày 26/12/2017. Mẹ của một bạn đang điều trị tại phòng khám Bác sĩ Bình tài trợ 1.000.000 đồng vào ngày 28/12/2017 để giúp 1 bệnh nhân là sinh viên nghèo điều trị ARV hàng tháng. Thành viên huyen vu ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 03/01/2018. Thành viên quen_di_noi_buon đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5 ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 04/01/2018. Thành viên mrnumber đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5 ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 04/01/2018. Quản trị viên HungVuongLab - kỹ thuật viên của Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5 ủng hộ 800.000 đồng vào ngày 04/01/2018. Bạn Nguyên, quận 10, TP.HCM đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5, ủng hộ trực tiếp 500.000 đồng giúp hỗ trợ bệnh nhân nghèo trong điều trị ARV vào ngày 06/01/2018. Bạn Đô Mạnh đến xét nghiệm tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5, ủng hộ 100.000 đồng vào ngày 06/01/2018. Thành viên Nguy ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 13/01/2018. Thành viên Hyvong68 ủng hộ 100.000 đồng vào ngày 16/01/2018. Một bạn giấu tên đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5, ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 16/01/2018. Bạn Nguyên, quận 10, TP.HCM đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5, ủng hộ trực tiếp 400.000 đồng giúp hỗ trợ bệnh nhân nghèo trong điều trị ARV vào ngày 18/01/2018. Bạn VO THANH QUAN ủng hộ 300.000 đồng vào ngày 23/01/2018. Bạn Quang, quận Gò Vấp, TP.HCM đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5, ủng hộ 500.000 đồng góp quỹ diễn đàn để hỗ trợ bệnh nhân nghèo vào ngày 28/01/2018. Một bạn giấu tên chuyển khoản vào tài khoản VCB ủng hộ góp quỹ giúp đỡ bệnh nhân nghèo 500.000 đồng vào ngày 31/01/2018. Mẹ của một bạn đang điều trị tại phòng khám Bác sĩ Bình tài trợ 1.000.000 đồng vào ngày 31/01/2018 để giúp 1 bệnh nhân là sinh viên nghèo điều trị ARV hàng tháng. Một bạn giấu tên chuyển khoản vào tài khoản VCB ủng hộ góp quỹ giúp đỡ bệnh nhân nghèo 1.000.000 đồng vào ngày 05/02/2018. Bạn nam không nêu tên tại TP.HCM đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5, ủng hộ 1.000.000 đồng góp quỹ diễn đàn để hỗ trợ bệnh nhân nghèo vào ngày 10/02/2018. Thành viên Banh canh đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5 ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 11/01/2018. Bạn nam đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5 ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 11/01/2018. Thành viên Gia Phúc Thịnh chuyển khoản vào tài khoản VCB ủng hộ góp quỹ giúp đỡ bệnh nhân nghèo 500.000 đồng vào ngày 12/02/2018. Thành viên Toilatoi1234 đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5 ủng hộ 200.000 đồng vào ngày 22/02/2018. Bạn nam điều trị phơi nhiễm tại phòng khám Bác sĩ Bình đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương xét nghiệm âm tính ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 22/02/2018. Bạn Việt ở làm bên Quân Y ở Hà Nội có dịp vào TP.HCM đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương ủng hộ 250.000 đồng vào ngày 03/3/2018. Thành viên NGUYEN VAN AN chuyển khoản vào tài khoản VCB ủng hộ góp quỹ giúp đỡ bệnh nhân nghèo 1.000.000 đồng vào ngày 06/3/2018. Bạn nam là bệnh nhân khám và điều trị tại phòng khám bác sĩ Bình ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 08/3/2018. Bạn nam ở Lái Thiêu, Bình Dương đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5 ủng hộ 1.000.000 đồng vào ngày 16/03/2018. Thành viên Duynhat đến tại Phòng xét nghiệm Y khoa Hùng Vương, 114/2 Hùng Vương, quận 5 ủng hộ 250.000 đồng vào ngày 18/3/2018.

TƯ VẤN HIV MIỄN PHÍ: DIỄN ĐÀN HIV BÁC SĨ BÌNH

TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ

Tư vấn phơi nhiễm HIV qua quan hệ tình dục

Chủ đề
5,195
Bài viết
91,400
Chủ đề
5,195
Bài viết
91,400

Tư vấn phơi nhiễm HIV qua da và niêm mạc

Chủ đề
742
Bài viết
8,810
Chủ đề
742
Bài viết
8,810

Tư vấn khi đã có kết quả HIV dương tính

Chủ đề
219
Bài viết
5,280
Chủ đề
219
Bài viết
5,280

Tư vấn thời gian và kết quả xét nghiệm HIV

Chủ đề
1,248
Bài viết
25,919
Chủ đề
1,248
Bài viết
25,919

CÂU LẠC BỘ THÀNH VIÊN

Câu lạc bộ "Chờ Xét Nghiệm"

Chủ đề
69
Bài viết
2,085
Chủ đề
69
Bài viết
2,085

Câu lạc bộ: "Sức Sống Mới"

Chủ đề
43
Bài viết
1,401
Chủ đề
43
Bài viết
1,401

Câu lạc bộ: "Dòng Tùy Bút"

Chủ đề
71
Bài viết
1,960
Chủ đề
71
Bài viết
1,960

Câu lạc bộ: "Nhạc - Phim - Ảnh"

Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Phòng khám bệnh, xét nghiệm HIV

Chủ đề
2
Bài viết
98
Chủ đề
2
Bài viết
98

Thông tin phòng, chống HIV/AIDS

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ban Quản trị diễn đàn thông báo

Chủ đề
162
Bài viết
1,517
Chủ đề
162
Bài viết
1,517

Kiến thức về HIV/AIDS & STDs

Chủ đề
146
Bài viết
202
Chủ đề
146
Bài viết
202

Kiến thức chuyên khoa Truyền Nhiễm

Chủ đề
50
Bài viết
50
Chủ đề
50
Bài viết
50

Kho chứa bài viết vi phạm nội quy

Chủ đề
165
Bài viết
428
Chủ đề
165
Bài viết
428

TƯ VẤN ONLINE MIỄN PHÍ

VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN

BÁC SĨ PHỤ TRÁCH TƯ VẤN

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

CHỨNG NHẬN GIẢI BÁO CHÍ

HƠN 15 NĂM CÔNG TÁC

THÀNH TÍCH CÔNG TÁC HIV

Bằng Chứng Nhận đạt Giải báo chí toàn quốc về HIV/AIDS Bằng Khen 2002 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2003 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2004 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình

Bài mới nhất

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
9,698
Bài viết
159,485
Thành viên
14,358
Thành viên mới nhất
An tran